Punere în Funcțiune Centrală Termică

Punerea în Funcțiune (P.I.F.) a centralei termice reprezintă operațiunea de primă pornire a acesteia, de reglaj și preluare în garanție cu efectuarea probelor de lucru în regim de încălzire și preparare apă caldă menajeră. În cadrul acestei intervenții se face o verificare a condițiilor de montaj recomandate de producător, se verifică dacă din punct de vedere legal sunt respectate normele în vigoare și se emite Autorizația de Funcționare.

La punerea în funcțiune a centralei termice se verifică, printre altele, corectitudinea racordării centralei termice la instalația de încălzire, apă rece, apă caldă, gaz, energie electrică și la tubulatura de evacuare a gazelor de ardere și se efectuează toate reglajele astfel încât să se satisfacă cerințele de funcționare în condiții de siguranță conform legilor și normativelor tehnice în vigoare.

ATENȚIE

Admiterea Funcționării / Autorizația ISCIR (AF) este obligatorie la punerea în funcțiune a centralei termice și va fi facturată suplimentar față de costul de achiziție a echipamentului.

GARANȚIA

Garanția centralei termice este condiționată de punerea în funcțiune (PIF) a acesteia și admiterea funcționării / Autorizația ISCIR (AF).

În cazul în care se constată că centrala nu îndeplinește condițiile de funcționare conform normelor legale (este montată fără proiect de gaz, este într-o stare tehnică care vă pune în pericol sănătatea sau viața etc.), Autorizația ISCIR (AF) se va emite pe RESPINS, iar în raport se va consemna că echipamentul va rămâne oprit până când se vor remedia toate neconformitățile constatate.

punere în funcțiune centrală termică

Acte necesare la P.I.F.

  • Factura de achiziție a centralei termice
  • Proiectul de gaz (în care poziționarea pe plan a centralei termice să corespundă cu poziția de montaj în șantier)
  • Procesul verbal de punere în funcțiune a instalației de gaz
  • Documentația tehnică a centralei, care v-a fost dată în momentul achiziției
  • Certificatul de garanție al centralei termice

Prețuri Punere în Funcțiune (PIF) centrală termică

Punerea în funcțiune a centralei termice vă este oferită GRATUIT, dumneavoastră va trebui să achitați doar costul Autorizației ISCIR.

Puteri mai mici de 36 kW

Serviciu Preț
Autorizație ISCIR la P.I.F. 300 Lei
Montaj termostat wireless la P.I.F. 100 Lei
Montaj termostat wireless cu control pe internet la P.I.F. 150 Lei

Pentru putere mai mare de 36kW a centralei termice se realizează ofertă personalizată

Viessmann

Ariston

Immergas

Vaillant

hermann

Buderus

Bosch

saunier duval

romstal

0372 880 600