Verificare Tehnică / Revizie Tehnică / Autorizație ISCIR

Verificarea Tehnică (Revizia Tehnică) cunoscută și drept Autorizație ISCIR sau Admiterea Funcționării reprezintă toate operațiunile de verificare obligatorii, astfel încât centrala termică să funcționeze în siguranță!

IMPORTANT

Conform legislației în vigoare publică în ``Monitorul Oficial 513 din 23 iulie 2010 - articolul 21`` este obligatoriu ca centrala termică să fie verificată și să aibă Autorizație ISCIR eliberată pe ADMIS, la fiecare 2 ani.
revizie tehnică centrală termică

În ce constă verificarea tehnică?

În vederea obținerii Autorizației ISCIR eliberată pe ADMIS se verifică următoarele:

 • Proiectul de gaz - trebuie să fie verificat și aprobat
 • Procesul verbal de punere în funcțiune a instalației de gaz
 • Detectorul de gaz și priza de aer proaspăt
 • Documentația centralei
 • Corectitudinea montajului
 • Tensiunea de alimentare
 • Presiunile de lucru ale gazului
 • Etanseitatea circuitului de alimentare cu gaz și a circuitului de evacuare gaze arse
 • Randamentul - acesta trebuie să corespundă normelor în vigoare
 • Noxele prezente în gazele arse trebuie să se încadreze în limitele legale

ATENȚIE

În cazul în care centrala termică nu are autorizație de funcționare valabilă riști ca furnizorul de gaze să îți sisteze furnizarea de gaz. Autorizația ISCIR, care atestă verificarea centralei termice, trebuie prezentată tehnicienilor care efectuează revizia instalației de gaz la fiecare 2 ani.

ATENȚIE

În cazul în care se constată că centrala nu îndeplinește condițiile de funcționare conform normelor legale (este montată fără proiect de gaz, este într-o stare tehnică care vă pune în pericol sănătatea sau viața etc.), Autorizația ISCIR se va emite pe RESPINS, iar în raport se va consemna că echipamentul va rămâne oprit până când se vor remedia toate neconformitățile constatate.

Prețuri revizie tehnică / autorizație ISCIR

Puteri mai mici de 36 kW

Serviciu Preț
Autorizație ISCIR 210 lei
Autorizație ISCIR la P.I.F. 300 lei
PACHET SPECIAL
Revizie de întreținere + Autorizație ISCIR
340 lei

* Pentru revizia centralelor cu schimbător de căldură din aluminiu se aplică un tarif suplimentar de 250 lei. Tariful suplimentar se aplică și pachetelor Revizie de întreținere + Autorizație ISCIR.

** Pentru revizia centralelor cu boiler incorporat sau extern se aplică un tarif suplimentar de 50 lei. Tariful suplimentar se aplică și pachetelor Revizie de întreținere + Autorizație ISCIR.

Pentru putere mai mare de 36kW a centralei termice se realizează ofertă personalizată

Autorizație ISCIR centrale termice

Operațiunile care se efectuează pentru emiterea Autorizației ISCIR (Admiterea Funcționării – A.F.) sunt:

 • Verificarea funcționalității elementelor de siguranță - electrod ionizare (siguranța la lipsa flăcării); termostat de siguranță, presostat aer, presostat apă, presiune pernă de aer vas expansiune
 • Verificarea etanseității circuitului de alimentare și a presiunii gazului în regim static și dinamic
 • Verificarea parametrilor arderii (analiza gazelor arse) și efectuarea reglajelor pentru o funcționare cât mai economică, puțin poluantă și încadrată în normele în vigoare
 • Completarea Livretului aparatului și a Raportului de încercări și verificări și probe

Livretul aparatului

Livretul aparatului și raportul de verificări, încercări și probe, numite generic Autorizație ISCIR sunt actele care însoțesc orice centrală termică și în care sunt cuprinse următoarele:

 • Producătorul, modelul echipamentului
 • Datele utilizatorului
 • Datele tehnice ale echipamentului
 • Lista de verificări ale amplasamentului centralei
 • Lista de acte deținute de utilizator
 • Lista verificărilor funcționale
 • Lista valorilor măsurate ale presiunilor de gaz
 • Lista valorilor măsurate ale parametrilor arderii
 • Valabilitatea autorizării

Viessmann

Ariston

Immergas

Vaillant

hermann

Buderus

Bosch

saunier duval

romstal

0372 880 600